Wardruna – Live Slagthuset i Malmö 20161130

Tonerna samlas inte längre i form av en låt, de skapar en dimension i sig själv. Orden är inte enkla rim, de är kraftfulla rop ristade i ett ålderdomligt eko. Rummet är inte längre en konsertlokal, det är tempel. På scen står Wardruna, och deras gravallvarliga, fokuserade men hjärtfyllda hymn till ett arv som åsidosatts i århundraden fyller mig med hopp. 


Från öppningsnumret Tyr framfört på dubbla bronslurar till avslutande Helvegen väver de en saga som sammanfattar tusentals år av levnad i det karga Norden. Och det mäktigaste i sammanhanget är att inga ord hade behövt yttras från scenen för att förmedla detta budskap. De första tydliga ord som yttras är när Einar Selvik helgar de fyra väderstrecken och på så vis bjuder in oss till en resa genom runradens hemligheter.


När norrøn tunga ekar genom mörkret kan jag ana både Oden och Balder, reinkarnerade på scen bredvid Lindy Fay Hella som i sig själv påminner mer om ett skönt naturväsen än något annat! Vänner, detta är inte en konsert; det är ett blot. Och vilken ära det är att få ha varit närvarande! 

Linus Borgström

Asa Folktro

Gycklargruppen TriX

Jag hade det stora nöjet att besöka Skördefesten på Öland i år, och bar där vittne till en mycket stämningsfull och underhållande eldshow av gycklargruppen TriX, som ägde rum på borggården vid Eketorps Borg. Nedan följer hela showen, mycket nöje!

av Linus Borgström

ASA Folktro

Edda – Values

Vilka värderingar går att finna i eddan? Vad säger den om att hylla världen omkring oss i det dagliga livet? Om kreativitet, arbetssammet och hälsa? Några av svaren kanske finns i denna video. Svensk och Engelsk översättning är inbäddad, samt originaltext på Norrön.

Videon är producerad av Asafolktro och Linus Borgström

Må Oden vara med Er!

Linus Borgström

Asa Folktro

Vilket Samfund ska jag välja?

För ett par veckor sedan fick jag ett mail som ställde frågan om vi på Asa Folktro var ett aktivt samfund. En intressant fråga, men jag fick tyvärr meddela att nej – det är vi inte. Dock inte sagt att detta inte var planen från början. När gruppen startades kallades den Asa Folktro Samfund, stadgar, regler och planer för blodlag ritades upp och allt var redo att skickas in för registrering när jag och ming gode vän och medgrundare tyvärr splittrades; inte för att vi blev ovänner, utan för att han var tvungen att flytta hem till sitt hem utanför Östersund. Då jag är verksam i Skåne & Småland blev det så klart svårt att fortsätta driva hela operationen själv och planerna för ett samfund lades på is. Snart fick jag kontakt med andra personer som var aktiva inom scenen och fram till för något år sedan har det gått från att vara en intellektuell resa för min del till att bli en praktisk resa. Vare sig man praktiserar Asatro hemma i sin ensamhet eller med familjen, eller man träffar andra medlemmar ur ett samfund eller blotlag tror jag det är viktigt att alla gör den resan; från ett intellektuellt ställningstagande till en praktiserande livsstil. Det är först vid blotet som man känner samhörigheten med gudarna, naturen och människorna omkring oss.

Så återigen till mailet jag fick, mitt svar tog inte slut med ett ”Nej”. Jag ville då, som jag vill nu, rekommendera de samfund som jag tycker arbetar för att främja en sund Asatro. En Asatro utan moderna politiska floskler, utan artificiellt konstruerat ”genustänk” eller annat som distraherar från trons verkliga kraft. En Asatro som bygger på sunt förnuft, att värna om de sina, om sitt folk och världen omkring oss. En Asatro som inte är byggd på hat (även om de och du om du går med, kan komma att bli anklagad för det) utan på kärleken till det arv som nästan gått oss miste. Jag kommer att rekommendera 3 Samfund i olika storlek och med lite olika inriktning. Små nyanser skiljer dem åt, men de bygger tillsammans en helhet. Då kanske du undrar, men vilket ska jag välja? För det första, gå in på deras hemsidor och läs deras stadgar, deras ”mission statement” och se om det stämmer överens med din bild av hur världen borde vara. För det andra; Om du fattar tycke för alla tre, bli medlem i alla tre! Rent ekonomiskt är det knappast ruinerande då medlemskap i alla tre samfund varje år skulle kosta knappt 25% av den kyrkoskatt du kanske tidigare (eller fortfarande) betalar varje år. Och pengarna kommer inte att stödja främmande religioner som tyvärr kyrkoskatten gör.

asatru_folk_assembly_logo

Asatru Folk Assembly

Ett Asatrosamfund med ursprung i USA, tidigare lett av Stephen MacNallen som var aktiv i grundandet av samfundet. Numera lett av Matt Flavel. Medlemskap kostar ca 300SEK/år.

12814018_1201635143199907_6700489134185845707_n

Nordiska Asa-Samfundet

Ett Svenskt Asatrosamfund grundat 2014 och officiellt godkända som religionsutövare av kammarkollegiet i Sverige. Ordförande är Mattias Ericson från Västerås. Medlemskap kostar idag 239SEK/år alternativt 2000SEK för livstidsmedlemskap.

fs-logo

Forn Sidr

Forn Sidr är ett Danskt Asatrosamfund grundat 1997. 1999 ansökte man om att bli officiellt erkända som religionsutövare och det tog nästan 4 år innan så skedde. Ordförande/Förman är Loke Troldravn från Horsens i Danmark. Medlemskap kostar 500DKK/år. Familjemedlemmar får rabatterat pris, samt gratis för medlemmar upp till 11 år. Barn mellan 12-17 år får gratis medlemskap om föräldrar är medlemmar. 

 

En grundläggande guide – hoppas att du finner något som för dig närmre dina fränder!

Må Oden vara med er!

av Linus Borgström – Asa Folktro

Glåm – Asa Folktro Edition

För snart 3 år sedan skrev jag ett inlägg i bloggen om en tusenårig spökhistoria, nämligen den om Glåm och den hemsökte gården Torhallstad på Island. Denna korta men spännande berättelse är ett utdrag från ”Grette Asmundssons Saga”, som är en av de välkända ”Islänningasagorna”. För att fira höstens intåg och allt det innebär tyckte jag att det kunde passa bra med en liten spökhistoria i ett smidigt och lättläst format. Därför kan jag nu presentera ”Glåm – Asa Folktro Edition”, en moderniserad version av Alfred Ulrik Bååths översättning från det fornisländska originalet.

Boken kommer att kunna hämtas i tre format, iBooks, ePub och PDF och är helt gratis! Länkar till samtliga format finner ni nedan. Mycket nöje!

600x600bb-85

get_it_on_ibooks_badge_se_1114

OBS! Boken släpps på iBooks under fredagen den 9/9!

 

epub

pdf-download-button

 

Må Oden vara med Er!

av Linus Borgström

Grundare – Asa Folktro

Kungen och Guden

I mitten av artonhundratalet började den tyska lingvisten August Schleicher arbetet med att återskapa det som skulle komma att kallas det ”Proto-Indoeuropeiska” språket, en lingvistisk föregångare till de språk som spritt ut sig från Himalaya och västerut. För att sätta språket i kontext skapade Schleicher först en fabel att översätta till Proto IndoEuropeiska eller ”PIE” som det förkortas. Fabeln i detta fallet var Fåret och Hästarna, som ni kan lyssna till här (uppläst av Andrew Byrd)

Här följer textversioner av fabeln :

Avis akvāsas ka

Avis, jasmin varnā na ā ast, dadarka akvams, tam, vāgham garum vaghantam, tam, bhāram magham, tam, manum āku bharantam. Avis akvabhjams ā vavakat: kard aghnutai mai vidanti manum akvams agantam. Akvāsas ā vavakant: krudhi avai, kard aghnutai vividvant-svas: manus patis varnām avisāms karnauti svabhjam gharmam vastram avibhjams ka varnā na asti. Tat kukruvants avis agram ā bhugat.

Engelska :

The Sheep and the Horses

A sheep that had no wool saw horses, one of them pulling a heavy wagon, one carrying a big load, and one carrying a man quickly. The sheep said to the horses: ”My heart pains me, seeing a man driving horses.” The horses said: ”Listen, sheep, our hearts pain us when we see this: a man, the master, makes the wool of the sheep into a warm garment for himself. And the sheep has no wool.” Having heard this, the sheep fled into the plain.

Och här är den moderna rekonstruktionen som reciterades av Byrd, och som innehåller en rad fonetiska faktorer som inte var kända när Schleicher skrev originalet :

H2óu̯is h1éḱu̯ōs-kwe

h2áu̯ei̯ h1i̯osméi̯ h2u̯l̥h1náh2 né h1ést, só h1éḱu̯oms derḱt. só gwr̥hxúm u̯óǵhom u̯eǵhed; só méǵh2m̥ bhórom; só dhǵhémonm̥ h2ṓḱu bhered. h2óu̯is h1ékwoi̯bhi̯os u̯eu̯ked: “dhǵhémonm̥ spéḱi̯oh2 h1éḱu̯oms-kwe h2áǵeti, ḱḗr moi̯ aghnutor”. h1éḱu̯ōs tu u̯eu̯kond: “ḱludhí, h2ou̯ei̯! tód spéḱi̯omes, n̥sméi̯ aghnutór ḱḗr: dhǵhémō, pótis, sē h2áu̯i̯es h2u̯l̥h1náh2 gwhérmom u̯éstrom u̯ept, h2áu̯ibhi̯os tu h2u̯l̥h1náh2 né h1esti. tód ḱeḱluu̯ṓs h2óu̯is h2aǵróm bhuged

Varuna
Denna avbild av Werunos som rider ett sjömonster gjord i vattenfärg är daterad till någon gång mellan 1675 och 1700.

Fåret och Hästarna är ett intressant fall, men är trots all sin komplexitet och klara europeiska klang en ny skapelse. Så för att göra det hela mer intressant i rekonstruktionssyfte beslutade en grupp lingvister på 90 talet sig för att översätta en hymn från hinduiska texten Rigveda, från sanskrit till PIE. Hymnen i fråga kallas Kungen och Guden och talar om en barnlös Kung som ber till guden Werunos för att få en son. Nedan följer en inspelning reciteras återigen av Andrew Byrd, samt översättningar.

Engelska :

The King and the God

Once there was a king. He was childless. The king wanted a son. He asked his priest: ”May a son be born to me!” The priest said to the king: ”Pray to the god Werunos.” The king approached the god Werunos to pray now to the god. ”Hear me, father Werunos!” The god Werunos came down from heaven. ”What do you want?” ”I want a son.” ”Let this be so,” said the bright god Werunos. The king’s lady bore a son.

 

PIE :

H3rḗḱs dei̯u̯ós-kwe

H3rḗḱs h1est; só n̥putlós. H3rḗḱs súhxnum u̯l̥nh1to. Tósi̯o ǵʰéu̯torm̥ prēḱst: ”Súhxnus moi̯ ǵn̥h1i̯etōd!” Ǵʰéu̯tōr tom h3rḗǵm̥ u̯eu̯ked: ”h1i̯áǵesu̯o dei̯u̯óm U̯érunom”. Úpo h3rḗḱs dei̯u̯óm U̯érunom sesole nú dei̯u̯óm h1i̯aǵeto. ”ḱludʰí moi, pter U̯erune!” Dei̯u̯ós U̯érunos diu̯és km̥tá gʷah2t. ”Kʷíd u̯ēlh1si?” ”Súhxnum u̯ēlh1mi.” ”Tód h1estu”, u̯éu̯ked leu̯kós dei̯u̯ós U̯érunos. Nu h3réḱs pótnih2 súhxnum ǵeǵonh1e

 

Källa – Originalartikel av Eric A. Powell i Archeology Magazine

av Linus Borgström – Grundare ASA Folktro